E-Kitaplık


Bu sayfada Muğla Bölgesinde yapılan doğa koruma amaçlı çalışmaları, taraf olunan sözleşmeleri, imar planlarını ve yürürlükte olan yasal mevzuatı bulabilirsiniz.


MEVZUAT

Yasalar, Yönetmelikler 

1380 Sayılı Su Ürünleri Yasası
2872 Sayılı Çevre Yasası
2873 Sayılı Milli Parklar Yasası
3194 Sayılı İmar Yasası
3573 Sayılı Zeytin Yasası
3830 Sayılı Kıyı Yasası
5403 Sayılı Toprak Koruma Yasası
80. Madde - 7.9.2016 
Koruma Amaçlı İmar Planlarına Yönelik Mevzuat Değişikliği - 5.1.2017
Tarımsal Sit - Bakanlar Kurulu Kararı - 21.1.2017
Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları - 25.1.2017
Hassas Alanlar Tebliği - Çevre ve Orman Bakanlığı 2007
Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar
Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik - 2012
Korunan Alanlarda Devletin Tassarrufuna Dair Yönetmelik - 2013
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
Mesire Yerleri Uygulama Tebliği
I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması - 29.12.2016

Uluslararası Sözleşmeler

Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması (Bern) Sözleşmesi

İmar Planları

BİLİMSEL YAYINLAR, PROJELER

Genel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ÇŞB'nin Sit Alanlarının Derecelerinin Yeniden Değerlendirilmesi Projesi ile ilgili Meclis Kararı
Muğla Valiliği 2014 Yılı Çevre Raporu
Muğla Doğa Turizmi Master Planı - Orman Bakanlığı
5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı
Endemic Plants and Their Threat Categories of Muğla Province (Turkey)
Önemli Doğa Alanları İzleme Formu (Doğa Derneği)
Dünyada Doğayı Koruma Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve Güncel Boyutu (Oğuz Kurdoğlu)
Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi
Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırılması
Türkiye'nin Korunan Alanları (.kml)
Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bodrum

Gökova
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Gökova İç Körfezinde Flora ve Fauna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Gökova İç Körfezi Sosyo-Ekonomik Çalışması (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (1)  - Akyaka Yerel Yönetim Platformu
Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (2)  - Akyaka Yerel Yönetim Platformu
Kadın Azmağında Biyoçeşitlilik   - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Gökova ÖÇK Bölgesinde Yürütülen Çalışmalar - ÖÇKK
Yerel Çözümlerle Gökova Havzasında Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Artırma Projesi - GAS-DER
Gökova Tarımsal Sit Alanı Haritası
Gökova Erosion Report
Economic Assessment of Gökova Special Environmental Protection Area
Gökova ÖÇKB Kadın Azmağı ve Çevresinin Koruma-Kullanma Usül ve Esasları - 11.11.2016


Fethiye - Göcek
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Fethiye–Göcek ÖÇKB Karasal Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Fethiye Körfezi’nin batısında biyoçeşitlilik
Fethiye-Göcek (Muğla) ÖÇKB'nin Herpertofaunik Çeşitliliği
Doğa Koruma ve Fethiye-Göcek ÖÇKB


Köyceğiz - Dalyan
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Dalaman
Dalaman Tarımsal Sit Alanı Haritası
Kocagöl ve Bağıl Suların Ekolojik Yönden İncelenmesi Projesi - DSİ
Dalaman İlçesi Sulak Alanları ve Kocagöl'ün Ekolojik Yönden İncelenmesi - DSİ

Milas

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme